UNIT 4 LỚP 9: LANGUAGE FOCUS

     

Task 1. Complete the sentences. Use the modal verbs in brackets & the information in the box.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 9: language focus

(Dùng hễ từ hình thái trong ngoặc và thông tin trong khung nhằm hoàn tất câu.)

stay / bed do / homework vì / exercise go / university study hard miss / train

a) Lan: My grades are terrible.

(Điểm của bé kém quá.)

Mrs. Quyen: If you want lớn get good grades, you must study hard. (must)

(Nếu con muốn điểm cao, con đề xuất học tập chăm chỉ.)

b) Hoa: I"d like to be a doctor.

(Cháu mong mỏi làm bác sĩ.)

Aunt Thanh: You have to go to university if you want to study medicine. (have to)

(Cháu nên vào đại học nếu cháu ý muốn học ngành y.)

c) Ba: Oh, no! I weigh 60 kilos!

Nga: If you want to thua kém weight, ... (should)

d) Tuan: Where is Ba? He"s very late.

Mrs Thoa: If he doesn"t come soon, ... (might)

e) Mr. Ha: I feel sick

Mrs Nga: If you want khổng lồ get well, ... (ought to)

f) Na: I"d lượt thích to go to the movies, Mom.

Mrs. Kim: ... If you want khổng lồ go out. (must)

Lời giải chi tiết:

c) Ba: Oh, no! I weigh 60 kilos!

(Oh, không! Mình khối lượng 60 kg.)

Nga: If you want to thua kém weight, you should do exercise.

(Nếu bạn có nhu cầu giảm cân bạn nên tập thể dục.)

d) Tuan: Where"s Ba? He"s very late.

(Ba đâu rồi? chúng ta ấy trễ quá!)

Mrs. Hoa: If he doesn"t come soon, he might miss the train.

(Nếu chúng ta ấy chưa tới sớm, chúng ta ấy rất có thể lỡ chuyến tàu.)

e) Mr. Ha: I feel sick.

(Tôi cảm xúc mệt quá.)

Mrs. Nga: If you want lớn get well, you ought to stay in bed.

(Nếu ông mong mỏi khỏe lại, ông nên nghỉ ngơi.)

f) Na: I"d like to go to lớn the movies.

Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 5 Trang 21 Tập 1, Tập Làm Văn Lớp 5 Trang 21, 22 Luyện Tập Tả Cảnh

(Con ước ao đi coi phim.)

Mrs. Kim: You must do your homework if you want to lớn go out.

(Con đề nghị làm chấm dứt bài tập về nhà nếu còn muốn đi ra ngoài.)


Bài 2

Task 2. Complete the table. 

(Hoàn thành bảng.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

*


Bài 3

Task 3. Lan’s father held a tiệc nhỏ to celebrate his mother’s birthday. Unfortunately,Mrs Thu, her grandmother, has a hearing problem và she couldn ’t hear what people were saying. After the party, Lan reported everything khổng lồ her grandmother.

(Cha của Lan đã tổ chức triển khai một buổi tiệc để nạp năng lượng mừng sinh nhật của mẹ mình. Thật ko may, bà Thu, bà ngoại cô ấy, lại bị ngãng tai và bà quan yếu nghe những gì mọi tín đồ nói. Sau bữa tiệc, Lan tường thuật tất cả mọi thứ mang đến bà ngoại.)


Example: “I’m happy lớn see you.” (Aunt Xuan)

Aunt Xuan said she was happy to see you.

(Dì Xuân nói dì ấy khôn xiết vui khi chạm mặt bà ạ.)

a) “This birthday cake is delicious.” (Uncle Hung)

b) “I love these roses.” (Miss Nga)

c) “I’m having a wonderful time here.” (Cousin Mai)

d) “I will go to lớn Hue tomorrow.” (Mr. Chi)

e) “I may have a new job.” (Mrs. Hoa)

f) “I must leave now.” (Mr. Quang)


Lời giải chi tiết:

a) Uncle Hung said that that birthday cake was delicious. 

(Chú Hưng nói bánh sinh nhật cực kỳ ngon.)

b) Miss Nga said (that) she loved those roses.

(Cô Nga nói cô ấy thích hoa hồng.)

c) Cousin Mai said (that) she was having a wonderful time there.

(Chị Mai nói chị ấy ở chỗ này rất vui.)

d) Mr. Chi said he would go to Hue the following day.

(Ông chi nói ngày mai vẫn đi Huế.)

e) Mrs. Hoa said she might have a new job.

(Bác Hoa nói chưng ấy có thể có quá trình mới.)

f) Mr.Quang said he had khổng lồ leave then.

Xem thêm: Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số Y=Sin3X, Tìm Tập Xác Định Các Hàm Số Sau : Y= Sin3X

(Ông quang nói hiện thời ông phải đi rồi.)


Bài 4

Task 4. This morning Nga had an interview for a summer job. When she arrived home, she told her mother about the interview.

(Sáng nay, Nga đã có một trong những buổi phỏng vấn xin câu hỏi mùa hè. Lúc cô ấy quay trở lại nhà, cô ấy vẫn kể lại buổi phỏng vấn ấy cho chị em cô ấy.)