UNIT 8 GETTING STARTED LỚP 11

     
Read the conversation again. Are the following sentences true (T) or false (F)? Explain your choice.

Bạn đang xem: Unit 8 getting started lớp 11


Bài làm:

Bài 1

1. Listen và read

(Hãy nghe và đọc.)

*

Dịch hội thoại:

Khu Trung trọng điểm Hoàng thành Thăng Long

Nam: Chào Dan. Các bạn đã lên planer thăm quan thành phố chưa?

Dan: Chưa. Các bạn khuyên mình yêu cầu đi thăm chỗ nào?

Nam: Bạn gồm thích ngắm nhìn cảnh vật phố xá về tối không?

Dan: Thực sự không. Mình chỉ đi vòng quanh phố phường.

Nam: Chúng bản thân đi thăm khu Trung trung ương Hoàng Thành Thăng Long nhé?

Dan: Chỗ đó có gì quánh biệt?

Nam: Đó là 1 trong những trong tám địa danh ờ vn được UNESCO thừa nhận là di sản nạm giới.

Dan: Thú vị thật! đúng đắn nó là gì? Nói thêm cho mình biết đi.

Nam: Đó là 1 trong quần thể văn hoá bao gồm các cung điện hoàng gia với đền đài, miếu mạo.

Dan: Nó vẫn còn đấy nguyên vẹn hay đã biết thành hư hại?

Nam: Phần béo Hoàng Thành, trước tiên được gây ra dưới triều bên Lý vào gắng kỷ XI và tiếp đến được các triều đại tiếp nối mờ rộng đã trở nên phá huỷ vào thời điểm đầu thế kỷ XX.

Dan: Tiếc thật! cụ bây giờ chúng ta cũng có thể đi thăm khu vực nào của Hoàng Thành?

Nam: Công trình phong cách xây dựng duy nhất vẫn còn nguyên vẹn là Cột cờ hà thành được xây dựng vào năm 1812 dưới thời bên Nguyễn. Bạn cũng có thể đi xem rồng đá sống Điện khiếp Thiên và các di tích tương quan đến nhiều gia đình hoàng gia vn được vạc hiện trong số những lần khai quật khảo cổ.

Dan: Tuyệt quá! khi nào chúng ta đang đi?

Nam: Bạn say mê đi vào ngày thường giỏi vào kỳ nghỉ cuối tuần?

Dan: Kỳ nghỉ vào buổi tối cuối tuần sẽ dễ chịu và thoải mái cho bản thân hơn. Chúng mình sẽ đến đó vào công ty Nhật này nhé?

Nam: Đồng ý. Hẹn gặp mặt lại vào sáng công ty Nhật. Mình sẽ tới đón bạn lúc 7 giờ.

Dan: Cảm ơn Nam. Mình sẽ ngóng bạn.

Nam: Không có gì.

Bài 2

2. Read the conversation again. Are the following sentences true (T) or false (F)? Explain your choice.

(Đọc lại đoạn hội thoại. đều câu dưới đây đúng (T) giỏi sai (F) Hãy giải thích sự chọn lựa của mình.)

Lời giải:

1-F

2-T

3-F

4-T

5-T

1 – F. Dan want to see the đô thị nightlife.

(Dan ao ước nhìn thấy cuộc sống thường ngày vào tối của thành phố)

Sửa: He wants to lớn go sightseeing. (Anh ấy hy vọng đi nhìn cảnh)

2 – T. Nam suggests visiting the Central Sector of the Imperal Citadel of Thang Long.

(Nam gợi ý đi thăm Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long)

3 – F. The Central Sector of the Imperal Citadel of Thang Long remains intact.

 (Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long vẫn tồn tại nguyên vẹn)

Sửa: Most of the citadel was demolished in the early 20th century.

(Phần to thành đã bị phá diệt vào đầu nắm kỉ 20.)

4 – T. Visitors can see the flag Tower of Ha Noi and the stone dragons at gớm Thien Palace.

(Du khách rất có thể nhìn thấy cột cờ thủ đô hà nội và long đá ở năng lượng điện Kính Thiên)

5 – T. Dan and Nam will visit Thang Long Imperial Citadel at weekend.

(Dan và Nam vẫn thăm Hoàng Thành Thăng Long vào thời điểm cuối tuần)

Bài 3

3. Match the words in the conversation with the appropriate definitions.

(Ghép từ bên trong đoạn hội thoại với tư tưởng thích hợp.)

Lời giải:

1.b

2.d

3.e

4.f

5.a

6.c

1.

Xem thêm: Soạn Anh 11 Mới Unit 7 Sgk Tiếng Anh 11 Mới, Kiểm Tra Từ Vựng Unit 7 Lớp 11 Further Education

 heritage (n) - b. the traditions, art, buildings, và cultural achievements of a country that have existed for a long time và have great importance for the country

(di sản - Truyền thống, nghệ thuật, công trình vafv thành tự văn hóa của một tổ quốc đã tồn tại lâu đời và có ảnh hưởng quan trọng đến đất nước)

2. complex (n) - d. a group of connected things, especially buildings, designed for a particular purpose

(phức tạp - một đội nhóm các đồ vật được kết nối, đặc biệt là các tòa nhà, được thiết kế cho một mục đích cụ thể.)

3. intact (adj) - e. complete, not damaged

(nguyên vẹn - hoàn thành, không biến thành hư hỏng)

4. dynasty (n) - f. a series of rulers who are from the same family

(triều đại - một loạt các nhà thống trị từ cùng một gia đình)

5. relic (n) - a. an object, a tradition, etc. From the past that still exists today

(di tích - một đối tượng, một truyền thống ... Từ thừa khứ vẫn tồn tại mang lại ngày nay)

6. excavation (n) - c. the activity of digging in the ground lớn uncover buildings or objects from the past

(khai quật - hoạt động đào dưới đất để khám phá những tòa công ty hoặc dụng cụ từ thừa khứ)

Bài 4

4. Find the sentences in the conversation which have the same meaning as the following sentences.

(Tìm những câu trong khúc hội thoại đồng nghĩa với phần đông câu dưới đây)

Lời giải:

1. It is a cultural complex that comprises royal palaces & monuments.

(Đây là một tinh vi văn hóa bao hàm cung năng lượng điện và hoàng cung hoàng gia.)

=> It is a cultural complex comprising royal palaces and monuments.

( Khu tinh vi văn hoá bao hàm cung điện và tượng hoàng gia.)

2. Most of the citadel which was built during the Ly Dynasty in the 11th century và then expanded by subsequent dynasties was demolished in the early 20th century.

(Hầu hết những thành trì được thành lập trong thời Lý vào vắt kỷ 11 và tiếp đến được không ngừng mở rộng bởi các triều đại tiếp theo đã biết thành phá bỏ vào thời điểm đầu thế kỷ 20.)

=> Most of the citadel, first built during the Ly Dynasty in the 11th century and then expanded by subsequent dynasties, was demolished in the early 20th century.

(Phần lớn ngôi thành, đầu tiên được phát hành vào thời Lý gắng kỷ 11 và tiếp nối được không ngừng mở rộng bởi các triều đại tiếp theo, đã bị phá diệt vào đầu thế kỷ 20.)

3. The only structure that is still intact is the Flag Tower of Ha Noi.

(Cấu trúc duy nhất vẫn còn đấy nguyên vẹn là Cột Cờ của Hà Nội.)

=> The only structure khổng lồ remain intact is the Flag Tower of Ha Noi.

(Cấu trúc tốt nhất còn kiêm toàn là cột cờ Hà Nội.)

Bài 5

5. Work in pairs. Ask & answer the following questions.

(Làm bài bác tập theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi dưới đây.)

1. Have you ever visited the Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long? (Bạn từng thăm Hoàng Thành Thăng Long chưa?)

2. If yes, tell your partner about your visit. If no, would you like to visit it? Why/Why not? (Nếu rồi, kể cho bạn học nghe về chuyến thăm của bạn. Ví như không, bạn vẫn muốn thăm nó không? vì sao (không))

Lời giải:

1. Yes:

The Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long is located at the heart of Ha Noi capital, at 18 Hoang Dieu Street. It is an interesting archaeological area I have ever visited. I was really impressed with the Flag Tower of Ha Noi, an old stone fortress which is very popular with visitors. I was excited khổng lồ see the relics on display here such as bronze coins, ceramics, & pottery...

No:

Of course. I would lượt thích to visit the Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long because I love to see old things. I have heard a lot of Thang Long - Ha Noi, so I love to know how the King of the Ly Dynasty built Ha Noi and the country.

Xem thêm: Giải Skills 1 Unit 11 Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Unit 11 Skills One

(Có:

Khu vực Trung trung tâm của Hoàng thành Thăng Long nằm ở vị trí chính giữa thủ đô Hà Nội, số 18 Hoàng Diệu. Đây là một khu vực khảo cổ học thú vị nhưng tôi từng ké thăm. Tôi thực sự tuyệt hảo với Cột Cờ của Hà Nội, một pháo đài bằng đá truyền thống rất phổ biến với du khách. Tôi rất vui lúc thấy các di đồ được trưng bày tại chỗ này như đồng xu, đồ gốm ...

Không:

Tất nhiên. Tôi ao ước đến thăm Trung trung tâm của Hoàng thành Thăng Long bởi vì tôi thích nhìn thấy những thiết bị cổ. Tôi đang nghe không hề ít về Thăng Long - Hà Nội, bởi vì vậy tôi mong mỏi biết vua của thời Lý vẫn xây dựng hà nội thủ đô và đất nước như núm nào.)