UNIT 9 LANGUAGE FOCUS LỚP 12

     

D. Language focus (trang 103-105 SGK giờ đồng hồ Anh 12)

+ Pronunciation: Full và contracted forms of auxiliaries (dạng không thiếu thốn và viết tắt của trợ động từ)

+ Grammar: So, but, however and therefore (nên, nhưng, tuy nhiên và vì chưng đó)

I. PRONUNCIATION

Reading the following phrases. Pay attention to lớn how the full và contracted forms of the auxiliaries are pronounced.

Bạn đang xem: Unit 9 language focus lớp 12

(Đọc những cụm từ bỏ sau. để ý đến vấn đề các vẻ ngoài đầy đủ và rút gọn của các trợ động từ được vạc âm như thế nào)

Click tại đây để nghe:

*

- Practise reading these sentences (Luyện tập đọc phần đa câu sau)

Click tại phía trên để nghe:

 

- I think I’ll buy a motorbike. (Tôi cho rằng tôi sẽ download một chiếc xe máy.)

- You’ll notice that there"s a girl coming. (Bạn sẽ nhận thấy rằng bao gồm một cô bé đến.)

- It"ll be much better if you could bởi it. (Sẽ tốt hơn nếu bạn có thể làm được.)

- We’ll have khổng lồ talk to lớn her. (Chúng ta sẽ phải thì thầm với cô ấy.)

- She"s feeling much better now. (Cô ấy cảm thấy tốt hơn bây giờ.)

- They’re students. (Họ là sinh viên.)

- He’ll be 17 next month. (Anh ấy đã 17 tuổi trong thời điểm tháng tới.)

II. GRAMMAR

Exercise 1: Add so or but & a comma where appropriate. (Thêm "so" hoặc "but" và dấu phẩy địa điểm thích hợp.)

1. I didn’t have an umbrella…………….I got wet. 

=> I didn’t have an umbrella so I got wet.(Tôi không tồn tại ô buộc phải tôi bị ướt.)

2. I didn’t have an umbrella………………I didn’t get wet because I was wearing a raincoat. 

=> I didn’t have an umbrella, but I didn’t get wet because I was wearing a raincoat. (Tôi không tồn tại ô mà lại tôi không biến thành ướt vì tôi mang áo mưa.)

3. The water was cold……………I didn’t go swimming.

=> The water was cold so I didn’t go swimming. (Nước lạnh bởi vì vậy tôi ko bơi.)

4. The water was cold……………I went swimming anyway.

=> The water was cold, but I went swimming anyway. (vì gồm anyway: dù nắm nào đi nữa) (Nước lạnh dẫu vậy tôi vẫn bơi.)

5. Luan’s directions to lớn his house weren’t clear………………Binh got lost.

=> Luan’s directions to his house weren’t clear so Binh got lost. (Hướng dẫn của Luận đến nhà ông không ví dụ nên Bình đã bị lạc.)

6. The directions weren’t clear…………….Binh found Luan’s house anyway.

=> The directions weren’t clear, but Binh found Luan’s house anyway. (Các gợi ý không ví dụ nhưng Bình tra cứu thấy nhà đất của Luận bởi mọi cách.)

7. Her friend lied khổng lồ her ………………..she still likes and trusts him.

=> Her friend lied to lớn her, but she still likes & trusts him. (Người chúng ta của cô đã lừa dối cô dẫu vậy cô vẫn thích và tin cậy anh ta.)

8. Her friend lied to lớn her………………..she doesn’t trust him anymore.

=> Her friend lied lớn her so she doesn’t trust him anymore. (Người chúng ta của cô ấy sẽ nói dối cô ấy đề nghị cô ấy hoài nghi anh ấy nữa.)

Exercise 2: Underline the correct alternative in the following sentences. (Gạch dưới từ thay thế sửa chữa đúng ở phần lớn câu sau.)

1. Dan didn’t study for the exam, however/but Lan did.

=> Dan didn’t study for the exam, but Lan did. ( Dan đã không học mang lại kỳ thi, mà lại Lan vẫn học.)

2. You could fly via Vienna; but/however it isn’t the only way.

=> You could fly via Vienna; however, it isn’t the only way. (Bạn có thể bay qua Vienna; tuy nhiên nó không phải là phương pháp duy nhất.)

3. They have lived next door to lớn us for years, yet/however we hardly ever see them.

=> They have lived next door khổng lồ us for years, yet we hardly ever see them. (Họ đã sống bên cạnh chúng tôi trong nhiều năm, nhưng công ty chúng tôi hiếm khi thấy được họ.)

4. My friend & I were tired, so/however we went home early.

=> My friend và I were tired, so we went trang chủ early. (Bạn của tôi và tôi vẫn mệt mỏi, bởi vậy công ty chúng tôi về bên sớm.)

5. We had wanted lớn stay until the over of the game, but/however it got too late for us.

Xem thêm: Nhiệt Lượng Là Gì? Tại Sao Đơn Vị Của Nhiệt Lượng Là Jun ? Vì Sao Đơn Vị Của Nhiệt Lượng Là Gì

=> We had wanted khổng lồ stay until the over of the game, but it got too late for us. (Chúng tôi đã ước ao ở lại cho tới khi kết thúc trò chơi, nhưng đã thừa muộn.)

6. I understand your point of view. However/Although I don’t agree with it.

=> I understand your point of view. However, I don’t agree with it. (Tôi hiểu quan điểm của bạn. Tuy nhiên dù tôi không gật đầu với nó.)

7. The normal pulse for an adult is between 60 and 80 beats per minute, so/but/however excitement will make a pulse much faster.

=> The normal pulse for an adult is between 60 and 80 beats per minute, however, excitement will make a pulse much faster. (Nhịp tim bình thường của bạn lớn là tự 60 mang đến 80 nhịp / phút, mặc dù sự phấn khích sẽ khiến cho mạch đập cấp tốc hơn.)

8. The food didn’t look appetizing, but/however many people started eating.

=> The food didn’t look appetizing, but many people started eating. (Thức ăn uống trông không hấp dẫn, nhưng các người ban đầu ăn. )

Exercise 3: Add so, therefore or however where appropriate. (Thêm so, therefore hoặc however nơi thích hợp.)

1. He worked hard,……………….he could earn much money.

=> He worked hard, therefore, he could earn much money. (Anh ấy làm việc chăm chỉ, do đó anh ấy có thể kiếm được không ít tiền.)

2. The shrimp was only 2 dollars a kilo this week,……………….I bought three kilos.

=> The shrimp was only 2 dollars a kilo this week, so I bought three kilos. (Tôm chỉ 2 đô la một kg trong tuần này, vày vậy tôi đã thiết lập 3kg.)

3. He’s been studying really hard, …………………….he can pass the exams.

=> He’s been studying really hard, so he can pass the exams.(Anh ấy vẫn học tập thật chuyên chỉ, do vậy anh ấy hoàn toàn có thể thi đỗ.)

4. She is still not good at Maths,……………she cannot be the best student in her class.

=> She is still not good at Maths, therefore, she cannot be the best student in her class. (Cô ấy vẫn không giỏi Toán, cho nên cô ấy cần yếu là sinh viên tốt nhất trong lớp của cô ấy.)

5. OK, you can take Chemistry as your major. ………………. You should remember that it is not easy khổng lồ learn Chemistry.

=> OK, you can take Chemistry as your major. However, you should remember that it is not easy khổng lồ learn Chemistry. (OK, bạn cũng có thể lấy hóa học làm chuyên ngành của bạn. Tuy nhiên bạn bắt buộc nhớ rằng nó không phải là dễ dàng để mày mò Hóa học.)

6. The boy has chosen to do an MBA programme in Australia. …………..I think you should let him go.

=> The boy has chosen to vì chưng an MBA programme in Australia. Therefore, I think you should let him go. (Anh nam nhi đã chọn tham gia chương trình Quản trị marketing tại Úc. Vì chưng vậy tôi nghĩ chúng ta nên để anh ta đi.)

7. It was already 6 p.m.,…………….we closed the office & went home.

=> It was already 6 p.m, so we closed the office and went home. (Đã 6 tiếng chiều, bởi vậy cửa hàng chúng tôi đóng cửa văn phòng công sở và về nhà. )

8. Advertisers often say that their products are the best. ……………….the real chất lượng is not as good as it is advertised.

Xem thêm: Soạn Bài Vương Quốc Vắng Nụ Cười Tiếp Theo ) Trang 143 Sgk Tiếng Việt Tập 2

=> Advertisers often say that their products are the best. However, the real chất lượng is not as good as it is advertised. (Các đơn vị quảng cáo hay nói rằng sản phẩm của họ là giỏi nhất. Mặc dù nhiên quality thực sự không giỏi như quảng cáo.)