ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT CỦA 24 VÀ 36 LÀ

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: ước chung lớn nhất của 24 và 36 là

*

*

Ta có: (24=2^3.3);

(36=2^2.3^2)

(RightarrowƯCLNleft(24;36 ight)=2^2.3=12)

Vậy (ƯCLNleft(24;36 ight)=12)


*

24 ; 40 ; 36

24 = 23.3

40 = 23.5

36 = 22.32

⇒ ƯCLN ( 24 , 40 , 36 ) = 22 = 4 

Ư(4) = 1 , 2 , 4

⇒ ƯC ( 24 , 40 , 36 ) = 1 2 ,3


Tìm cầu chung thông qua ước chung bự nhất:

12 cùng 52 63 với 2970

36 cùng 990 24, 36 và 60

54 với 36 65 với 125

10,20 cùng 70 9,18 với 72

25,55 với 75


UCLN(12;52)=4

UCLN(36;990)=18

UCLN(54;36)=18

UCLN(10;20;70)=10

UCLN(25;55;75)=5

UCLN(63;2970)=9

UCLN(24;36;60)=6

UCLN(65;125)=5

UCLN(9;18;72)=9


12 = 22 . 3

52 = 22 . 13

ƯCLN(12,52) = 22 = 4

ƯC(12,52) = Ư(4) = 1,2,4

b) 36 = 22 . 32

990 = 2 . 5 . 32 . 11

ƯCLN(36,990) = 2 . 32 = 18

ƯC(36,990) = Ư(18) = 1,2,3,6,9,18

c) 10 = 2 . 5

20 = 22 . 5

70 = 7 . 2 . 5

ƯCLN(10,20,70) = 2 . 5 = 10

ƯC(10,20,70) = Ư(10) = 1,2,5,10

d) 54 = 2 . 33

36 = 22 . 32

ƯCLN(54,36) = 2 . 32 = 18

ƯC(54,36) = Ư(18) = 1,2,3,6,9,18

e) 25 = 52

55 = 11.5

75 = 52 . 3

ƯCLN(25,55,75) = 5

ƯC(25,55,75) = Ư(5) = 1,5


a) 40 cùng 24:

 Ta có: 40= 2^3x5

24= 2^3x 5

USCLN là: 2^3= 8

b) 80 với 144

 Ta có: 80= 2^4x5

144= 2^4 x 3^2

USCLN là: 2^4= 16

Các bài bác khác làm cho tương tự.


tìm ước chung thông qua tìm ước chung lớn số 1 : 

câu a : 40 với 24

câu b : 12 cùng 52 

câu c : 36 cùng 990 

câu d : 54 với 36

câu e : 10,20 cùng 70


a, 40và24 Ta có:40=2^3×5 24=2^3×3;Vậy ƯCLN(40,24)=2^3=8. =>ƯC(40,24)=1;2;4;8 các câu còn lại tựa như nhé


C1 :

Ư(24)=1;2;3;4;6;8;12;24

Ư(36)=1;2;3;4;6;9;12;18;36

Vậy ta thấy chúng tất cả chung ước 1;2;3;4;6;12

C2

Do 2 số các là số chẵn đề nghị => 24 và 36 gồm chung cầu 21

2+4=6 ; 3+6=9 , 24 và 36 đều phải sở hữu chung cầu 32

Từ 1 cùng 2 => 24 với 36 hồ hết chia hết cho 63

Từ 1 với 3 => 24 với 36 đông đảo chia hết mang lại 12

Do 2 chữ số tận thuộc của 2 số 24 cùng 36 chia hết đến 4 => 24 và 36 gồm chung cầu 4

Vì chúng là số tự nhiên và thoải mái nên chúng đa số chia hết mang đến 1

Vậy chúng bao gồm chung

Ư(24) với (36)=1;2;3;4;6;12

Phần cuối tương đối lủng củng chúng ta thông cảm 

Tk cho mình nhé


Đúng 0
phản hồi (0)


Xem thêm: Phân Tích Khuynh Hướng Sử Thi Trong Văn Học 45-75, Văn Học Việt Nam Giai Đoạn 1945

tìm ước chung thông qua ước bình thường lướn tốt nhất của 54 với 36


Lớp 6 Toán
0
0
Gửi bỏ

a) tìm kiếm x biết x nằm trong bội của 4 , x trực thuộc bội của 6 cùng x b,x thuộc mong của 8 , x thuộc ước 12

c,x thuộc mong 24 , x thuộc mong 36 với x
Lớp 6 Toán
1
0
giữ hộ Hủy

a,x(in)12;24;36;48;56

b,x(in)1;2;4

c,x(in)1;2;3;4;6;12


Đúng 0

phản hồi (0)


Xem thêm: Phân Tích Truyện Lặng Lẽ Sa Pa Của Nguyễn Thành Long Để Thấy Cảnh Vật, Con Người Và Cuộc Sống Giữa Non Xanh Thật Đáng Yêu

olm.vn hoặc hdtho
thehetrethanhhoa.com.vn