Vật lý 9 bài 2 trang 40

     

Một đoạn mạch tất cả một nhẵn đèn có ghi 6V - 4,5W được mắc tiếp liền với một phát triển thành trở và được để vào hiệu điện cầm không thay đổi 9V như hình 14.1. Điện trở của dây nối và ampe kế là hết sức nhỏ.

Bạn đang xem: Vật lý 9 bài 2 trang 40

*

a,Đóng công tắc K, bóng đèn sáng bình thường. Tính số chỉ của ampe kế.

b,Tính năng lượng điện trở và công suất tiêu thụ điện của đổi mới trở lúc đó.

c,Tính công của loại điện sản ra ở trở thành trở và ở toàn đoạn mạch trong 10 phút.

Xem thêm: Một Máy Biến Áp Lí Tưởng Có N1=5000 Vòng, Một Máy Biến Áp Lí Tưởng Có N1 = 5000 Vòng


a) bóng đèn sáng bình thường, đề nghị số chỉ của ampe kế đúng bởi cường độ mẫu điện định nấc chạy qua đèn.

a) khi đóng công tắc nguồn K, bóng đèn sáng bình thường, có nghĩa là cường độ loại điện qua bóng đèn đúng bởi cường độ cái điện định mức, và này cũng là chỉ số của ampe kế.

Xem thêm: Nghệ Thuật Bài Thơ Tỏ Lòng (Thuật Hoài), Top 15 Bài Phân Tích Tỏ Lòng Siêu Hay

(I_A=I_dm=dfracP_dmU_dm=dfrac4,56=0,75(A))

b, bóng đèn mắc thông liền với vươn lên là trở yêu cầu ta có:(U=U_d+U_bt )

Hiệu điện cố kỉnh giữa nhị đầu biến đổi trở là:

(U_bt=U-U_d=9-6=3(V) )

Điện trở của phát triển thành trở lúc đó là:

(R_bt=dfracU_btI_bt=dfracU_btI_A=dfrac30,75=4(Omega ))

công suất tiêu thụ của trở thành trở là:

(P_bt=U_btI_bt=3.0,75=2,25( extW))

c,Công của cái điện sản ra trên biến đổi trở vào 10 phút là:

(A_bt=P_btt=2,25.10.60=1350(J)). Công của dòng diện sản ra bên trên toàn đoạn mạch vào 10 phút là:

(A_dm=P_mt=U_mI_mt=9.0,75.10.60=4050(J) ).


Tham khảo lời giải các bài bác tập bài bác 14: bài tập về năng suất điện với điện năng áp dụng khác • Giải bài 1 trang 40 - bài bác 14 - SGK môn vật dụng lý lớp 9 khi mắc một nhẵn đèn... • Giải bài bác 2 trang 40 - bài xích 14 - SGK môn thiết bị lý lớp 9 một quãng mạch gồm... • Giải bài 3 trang 41 - bài 14 - SGK môn vật dụng lý lớp 9 Một đèn điện dây tóc...
Mục lục Giải bài xích tập SGK đồ dùng lý 9 theo chương •Chương 1: Điện học •Chương 2: Điện tử học tập •Chương 3: Quang học tập •Chương 4: Sự bảo toàn và gửi hóa năng lượng
bài bác trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK đồ gia dụng lý 9
Bài 14: bài xích tập về công suất điện với điện năng sử dụng
• Giải bài bác 1 trang 40 - bài bác 14 - SGK môn vật dụng lý lớp 9 • Giải bài 2 trang 40 - bài xích 14 - SGK môn vật lý lớp 9 • Giải bài xích 3 trang 41 - bài bác 14 - SGK môn đồ vật lý lớp 9
Giải bài tập SGK đồ vật lý 9
Chương 1: Điện học Chương 2: Điện tử học Chương 3: Quang học Chương 4: Sự bảo toàn và đưa hóa tích điện
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12