Về Mặt Năng Lượng Quang Hợp Là Quá Trình

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Về mặt chuyển hóa năng lượng, quang vừa lòng là vượt trình:

A.

Bạn đang xem: Về mặt năng lượng quang hợp là quá trình

gửi quang năng lịch sự hóa năng.

B. chuyển quang năng sang nhiệt độ năng

C. chuyến hóa năng sang quang quẻ năng

D. truyền nhiệt năng sang hễ năng


*


Trong quy trình quang hợp, sắc đẹp tố tham gia trực tiếp vào sự đưa hóa tích điện ánh sang hấp thụ được thành tích điện trong các liên kết chất hóa học trong ATP cùng NADPH là

A. Carôtenôit.

B. Diệp lục a. 

C. Diệp lục b.

D. Diệp lục và carôtenôit.


Sắc tố nào tiếp sau đây tham gia thẳng vào quá trình chuyển hóa quang quẻ năng thành hóa năng trong sản phẩm của quá trình quang hòa hợp ở cây xanh?

A. Carotenoit

B. Diệp lục a 

C. Diệp lục b

D. Diệp lục a, b với carotenoit


Cho những nhận định sau:

I. Chỉ tất cả diệp lục a thâm nhập trực tiếp vào sự chuyển hóa tích điện ánh sáng hấp thụ được thành năng lượng của các liên kết hóa học.

II. Các tia sáng color lục ko được diệp lục hấp thụ.

III. Phần đông cây tất cả lá color đỏ, quà hoặc cam vẫn quang phù hợp được bởi lá cây không tồn tại diệp lục nhưng tất cả sắc tố carotenoit giúp đưa hóa quang đãng năng thành hóa năng.

IV. Quang quẻ hợp có vai trò đưa hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong các liên kết hóa học.

Số nhận định đúng là:

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.


Lớp 0 Sinh học
1
0

Cho những nhận định sau:

I. Chỉ bao gồm diệp lục a thâm nhập trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành năng lượng của những liên kết hóa học.

II. Những tia sáng màu lục ko được diệp lục hấp thụ.

III. Gần như cây tất cả lá màu đỏ, tiến thưởng hoặc cam vẫn quang hòa hợp được vày lá cây không tồn tại diệp lục nhưng tất cả sắc tố carotenoit giúp gửi hóa quang năng thành hóa năng.

IV. Quang quẻ hợp bao gồm vai trò chuyển hóa tích điện ánh sáng thành năng lượng trong các liên kết hóa học.

Số nhận định và đánh giá không đúng là:

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Xem thêm: Giải Task 2 Sgk Trang 53 Unit 4 Tiếng Anh 12 Trang 53 Sách Mới Writing


Lớp 0 Sinh học tập
1
0

Cho các phát biểu sau:

I. Lá là cơ sở quang phù hợp của cây.II. Nguyên liệu của quy trình quang hợp là CO2 và H2O.III. Sản phẩm của quy trình quang phù hợp là C6H12O6 và O2.IV. Nguồn năng lượng ánh sáng khía cạnh trời được diệp lục kêt nạp và gửi thành hóa năng.

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1


Lớp 0 Sinh học
1
0

Sắc tố gia nhập trực tiếp vào chuyển hóa quang đãng năng thành hóa năng

trong thành phầm quang hòa hợp ở cây xanh là:

A. Diệp lục a

B. Diệp lục b.

C. Diệp lục a, b.

D. Diệp lục a, b cùng carôtenôit.


Lớp 0 Sinh học tập
1
0

Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang quẻ năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở hoa cỏ là:

A. Diệp lục a.

B. Diệp lục b.

C. Diệp lục a, b.

D. Diệp lục a, b cùng carôtenôit.


Lớp 0 Sinh học
1
0

Sắc tố nào tiếp sau đây tham gia thẳng vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang phù hợp ở cây xanh?

A. Diệp lục b

B. Diệp lục a, b.

C. Diệp lục a, b với carôtenôit

D. Diệp lục a


Lớp 0 Sinh học tập
1
0

Sắc tố nào sau đây tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong thành phầm quang hòa hợp ở cây xanh?

A. Diệp lục a

B. Diệp lục b

C.

Xem thêm: Luyện Tập Văn 9 Trang 23 Sgk Văn 9, 2, Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại (Tiếp Theo

Diệp lục a, b

D. Diệp lục a, b với carôtenôit


Lớp 0 Sinh học
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)