Ví dụ về dạy học kiến tạo ở tiểu học

     
*

*

Theo Thầy/Cô, quá trình dạy kỹ năng Tiếng Việt trình diễn có theo lí thuyết học tập xây cất không? cho 1 ví dụ về bài dạy một kiến thức và kỹ năng Tiếng Việt tại một lớp núm thể


Gợi ý học tập Mô đun 2 môn tiếng Việt

Câu hỏi

Theo Thầy/Cô, quá trình dạy kỹ năng và kiến thức Tiếng Việt trình diễn có theo lí thuyết học tập xây cất không? cho một ví dụ về bài dạy một kiến thức Tiếng Việt tại 1 lớp cố kỉnh thể.

Trả lời

- công việc dạy kiến thức và kỹ năng Tiếng Việt trình diễn có theo lí thuyết học hành kiến tạo.

- Ví dụ: dạy một kỹ năng và kiến thức Tiếng Việt sinh hoạt lớp 4: trường đoản cú ghép tổng hợp, từ ghép phân loại