Vở bài tập toán bài 91

     

Giải bài xích tập 1, 2, 3 trang 5 VBT toán 5 bài 91 : diện tích s hình thang cùng với lời giải cụ thể và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Đánh lốt X vào ô trống để dưới hình thang tất cả diện tích bé nhiều hơn 50cm2.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán bài 91

*

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp tính diện tích s hình thang: 

( displaystyle S = dfracleft( a + b ight) imes h2) 

trong đó ( displaystyle S) là diện tích; ( displaystyle a,,b) là độ dài những cạnh đáy; ( displaystyle h) là chiều cao. ((a; ;b;;h) cùng đơn vị đo)

Lời giải bỏ ra tiết:

Diện tích hình bên trái là:

 ( displaystyle left( 5 + 9 ight) imes 7 over 2 = 49;(cm^2))

Diện tích hình bên bắt buộc là:

 ( displaystyle left( 13 + 18 ight) imes 6 over 2 = 93;(cm^2))

Ta có hiệu quả như sau:

*


Bài 2

Viết số đo phù hợp vào ô trống :

Hình thang

(1)

(2)

(3)

Đáy lớn

2,8m

1,5m

( displaystyle 1 over 3)dm

Đáy bé

1,6m

0,8m

( displaystyle 1 over 5)dm

Chiều cao

0,5m

5dm

( displaystyle 1 over 2)dm

Diện tích

 

 

 

Phương pháp giải:

Áp dụng cách làm tính diện tích s hình thang: 

( displaystyle S = dfracleft( a + b ight) imes h2) 

trong đó ( displaystyle S) là diện tích; ( displaystyle a,,b) là độ dài các cạnh đáy; ( displaystyle h) là chiều cao. ((a; ;b;;h) cùng đơn vị chức năng đo)

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình thang (1) là :

( displaystyle eqalign& S = left( 2,8 + 1,6 ight) imes 0,5 over 2 = 1,1;(m^2 ) )

Đổi (5dm = 0,5m)

Diện tích hình thang (2) là :

 ( displaystyle S = left( 1,5 + 0,8 ight) imes 0,5 over 2 = 0,575,(m^2))

Diện tích hình thang (3) là :

 ( displaystyle S = left( 1 over 3 + 1 over 5 ight) imes 1 over 2 over 2 = 2 over 15;(dm^2))

Hình thang

(1)

(2)

(3)

Đáy lớn

2,8m

1,5m

( displaystyle 1 over 3)dm

Đáy bé

1,6m

0,8m

( displaystyle 1 over 5)dm

Chiều cao

0,5m

5dm

( displaystyle 1 over 2) dm

Diện tích

1,1m2

0,575m2

( displaystyle 2 over 15dm^2)


Bài 3

Hình H được tạo vì một hình tam giác và một hình thang tất cả các kích cỡ như hình vẽ. Tính diện tích hình H.

*

Phương pháp giải:

Diện tích hình H = diện tích hình tam giác + diện tích s hình thang.

Xem thêm: Thuyết Minh Văn Bản Phong Cách Hồ Chí Minh Siêu Hay, Please Wait

Diện tích hình tam giác = độ dài đáy × chiều cao : 2.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 11 Unit 6 Listening, Unit 6 Lớp 11 Skills

Diện tích hình thang = (đáy mập + đáy bé) × độ cao : 2.

Lời giải đưa ra tiết:

Diện tích hình tam giác là :

(13 × 9 : 2 = 58,5; (cm^2))

Diện tích hình thang là :

 ( displaystyle left( 22 + 13 ight) imes 12 over 2 = 210;left( cm^2 ight))

kimsa88
cf68