Vở bài tập toán lớp 3 bài 38 trang 47

     
GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 38: TÌM SỐ CHIA
*
*

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 47 bài bác 38: tra cứu số chia

Bài 1 trang 47 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1: Nối từng số trong phép chia với thương hiệu gọi:

*

Bài 2 trang 47 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1: Tìm x

a) 12 : x = 3 b) 21 : x = 7 c) 30 : x = 3

……………. ………………. ………………

……………. ………………. ………………

……………. ………………. ………………

d) X : 7 = 4 e) trăng tròn : x = 5 f) X x 6 = 42

……………. ………………. ………………

……………. ………………. ………………

……………. ………………. ………………

Lời giải:

a) 12 : x = 3

X = 12 : 3

X = 4

b) 21 : x = 7

X = 21 : 7

X = 3

c) 30 : x = 3

X = 30 : 3

X = 10

d) X : 7 = 4

X = 4 x 7

X = 28

e) trăng tròn : x = 5

X = đôi mươi : 5

X = 4

f) X x 6 = 42

X = 42 : 6

X = 7

Bài 3 trang 47 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1: Viết một phép chia:

a) tất cả số chia bằng thương: …………………………….

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 38 trang 47

b) bao gồm số bị chia bằng số chia: …………………………

c) bao gồm số bị chia bằng thương: ………………………….

Lời giải:

a) gồm số chia bằng thương: 25 : 5 = 5.

Xem thêm: Dãy Chất Nào Sau Đây Đều Là Hỗn Hợp, Dãy Chất Nào Sau Đây Là Hỗn Hợp

b) tất cả số bị chia ngay số chia: 25 : 25 = 1.

Xem thêm: Tính Nhất Quán Nhằm Giúp Dữ Liệu Trong Csdl, Giải Bài Tập Tin Học 12

c) có số bị chia bởi thương: 5 : 1 = 5.

Bài 4 trang 47 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Cho 6 hình tam giác, mỗi bên cạnh đó hình sau:

*

✅ Giải vở bài bác tập toán lớp 3 tập 1⭐️⭐️⭐️⭐️⭐
Trước đó

✅ bài 37: luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐