Vở bài tập toán lớp 5 trang 50

     
Câu 1, 2, 3, 4 trang 50 Vở bài bác tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Viết phân số thập phân bên dưới dạng số thập phân (theo mẫu)


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 trang 50

*

1. Viết số phù hợp vào nơi trống

Số thập phân bao gồm có

Viết là

Năm đơn vị và chín phần mười

Bốn mươi tám solo vị, bảy phần mười cùng hai phần trăm

Không đối chọi vị, tứ trăm linh tư phần nghìn

Không đối kháng vị, hai phần trăm

Không đối kháng vị, năm phần nghìn

2.

Xem thêm: : Khi Đặt Bình Cầu Đựng Nước Vào Nước Nóng Sẽ Xảy Ra Hiện Tượng Gì ?


Xem thêm: Tôi Được Sản Xuất Từ Xenlulozơ Là A, Tơ Được Sản Xuất Từ Xenlulozơ Là A


Viết phân số thập phân bên dưới dạng số thập phân (theo mẫu)

a) (27 over 10 = 2,7,,,,,,,,,,,,,,,93 over 10 = …..,,,,,,,,,,,,,,,247 over 10 = ……)

b) (871 over 100 = ……,,,,,,,304 over 100 = …..,,,,,,,,,,4162 over 100 = …..)

c) (4 over 10 = …….,,,,,,,,4 over 100 = …..,,,,,,,,,,,4 over 1000 = …..)

3. Viết các số 74,692; 74,926; 74,962 theo vật dụng tự từ nhỏ nhắn đến lớn

4. Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất

a) (42 imes 45 over 5 imes 7 = …………………….)

b) (54 imes 56 over 7 imes 9 = ……………………)

Đáp án

1. Viết số thích hợp vào địa điểm trống

Số thập phân gồm có

Viết làQuảng cáo

Năm đơn vị và chín phần mười

5,9

Bốn mươi tám solo vị, bảy phần mười cùng hai phần trăm

48,72

Không 1-1 vị, tứ trăm linh tứ phần nghìn

0,404

Không solo vị, hai phần trăm

0,02

Không đối kháng vị, năm phần nghìn

0,005

2. Viết phân số thập phân bên dưới dạng số thập phân (theo mẫu)

a) (27 over 10 = 2,7,,,,,,,,,,,,,,,93 over 10 = 9,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,247 over 10 = 24,7)

b) (871 over 100 = 8,71,,,,,,,,,,,304 over 100 = 3,04,,,,,,,,,,,,,,,,4162 over 100 = 41,62)

c) (4 over 10 = 0,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 over 100 = 0,04,,,,,,,,,,,,,,4 over 1000 = 0,004)