Xem Trước Khi In Có Lợi Ích Gì

     
" class="title-header">Lợi ích của bài toán xem trước khi in? A. Cho phép kiểm tra trước đông đảo gì sẽ được in ra B. Bình chọn xem lốt ngắt trang đã nằm tại vị trí nào C.


Bạn đang xem: Xem trước khi in có lợi ích gì

*

40 điểm

htdt08


Lợi ích của việc xem trước lúc in?A. được cho phép kiểm tra trước phần nhiều gì sẽ tiến hành in raB. Soát sổ xem dấu ngắt trang đã nằm ở chỗ nàoC. Khám nghiệm lỗi bao gồm tả trước lúc inD. Cả 3 phương pháp trên phần đông sai


Xem thêm: Viết 5 Câu Lời Khuyên Bằng Tiếng Anh Của Người Bản Địa, Top 5 Mẫu Câu Cho Lời Khuyên Tiếng Anh

*Xem thêm: Người Việt Nam Chủ Yếu Thuộc Chủng Tộc Nào ? Theo Em, Việt Nam Thuộc Chủng Tộc Nào

Lợi ích của việc xem trước lúc in là có thể chấp nhận được kiểm tra trước phần đông gì sẽ tiến hành in ra, việc trình diễn có phải chăng không và nếu in nhiều trang thì văn bản in trên từng trang có đúng như mong muốn không.Đáp án: A