Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN

     

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

- Nhân dân bao gồm một lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết trung ương giành độc lập, tự do. Thuộc với niềm tự hào dân tộc cùng tinh thần nhân đạo sáng ngời.

Bạn đang xem: ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa lam sơn

- tất cả sự lãnh đạo của các nhà nhân vật dân tộc Lê Lợi, Nguyễn Trãi,… với đường lối kháng chiến, chiến thuật tác chiến đúng đắn, sáng sủa tạo. Những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đã biết dựa vào dân, từ một cuộc khởi nghĩa nhỏ phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bài bản cả nước, xong thắng lợi nhiệm vụ dân tộc.

Ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

- Kết thúc trăng tròn năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

- Đất nước sạch bóng quân xâm lược, giành lại được độc lập, tự chủ, chủ quyền dân tộc.

- Mở ra thời kì phân phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt phái mạnh - thời Lê sơ

Vậy thuộc Top lời giải kiếm tìm hiểu thêm về Lê Lợi cùng cuộc khởi nghĩa Lam Sơn để hiểu sâu hơn về lý do và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa

I. Giới thiệu về Lê Lợi

Đầu năm 1416, tại núi rừng Lam Sơn bên trên đất Thanh Hóa, Lê Lợi cùng với 18 người bạn thân thiết, đồng trọng điểm cứu nước đã làm lễ thề đánh giặc giữ yên quê hương. Đó là hội Thề Lũng Nhai đã đi vào sử sách.

Tin Lê Lợi dựng cờ nghĩa, chiêu mộ hiền tài bay xa, ham mê các hero hào kiệt từ bốn phương kéo về. Đất Lam Sơn trở thành nơi tụ nghĩa. ở đó bao gồm đủ các tầng lớp xã hội và thành phần dân tộc không giống nhau, với những đại biểu ưu tú như: Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Chích, Nguyễn Xí, Lê Lai, Cầm Quý, Xa Khả Tham... Sau một thời gian chuẩn bị chín muồi, đầu năm 1418, Lê Lợi xưng là Bình Định Vương, truyền hịch đi khắp nơi, kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu nước. Lê Lợi là linh hồn, là lãnh tụ tối cao của cuộc khởi nghĩa ấy.

II. Bắt tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn


1.Khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 1418 - 1423

- Giữa năm 1418, quân Minh huy động một lực lượng bao vây chặt căn cứ Chí Linh, quyết bắt giết Lê Lợi. Trước thực trạng nguy cấp đó, Lê Lai đã cải trang làm cho Lê Lợi, chỉ huy một toán quân liều chết phá vòng vây quân giặc. Lê Lai cùng toán quân cảm tử đã hi sinh. Quân Minh tưởng rằng đã giết được Lê Lợi đề nghị rút quân.

- Cuối năm 1421, quân Minh huy động hơn 10 vạn quân nhân mở cuộc vây quét lớn vào căn cứ của nghĩa quân. Lê Lợi lại phải rút quân lên núi Chí Linh. Tại đây, nghĩa quân đã trải qua muôn vàn cực nhọc khăn, thiếu lương thực trầm trọng, đói, rét. Lê Lợi phải đến giết cả voi, ngựa (kể cả nhỏ ngựa của ông) để nuôi quân.

- mùa hè năm 1423, Lê Lợi đề nghị tạm hoà và được quân Minh chấp thuận. Mon 5 - 1423, nghĩa quân trở về căn cứ Lam Sơn.

=>Trong giai đoạn đầu (1418–1423), nghĩa quân Lam Sơn gặp rất nhiều nặng nề khăn và tổn thất lớn trong những càn quét của quân Minh.

Những năm đầu họat động của nghĩa quân Lam Sơn gặp rất nhiều cực nhọc khăn với thử thách:

+ Lực lượng còn non yếu.

+ Quân Minh liên tục tấn công, bao vây.

Xem thêm: Giải Bài 9 Hóa Học Lớp 8 Bài 9 : Công Thức Hóa Học, Hoá Học 8 Bài 9: Công Thức Hóa Học

+ Phải cha lần rút lên núi Chí Linh.

+ Thiếu lương thực, thực phẩm.

2.Khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 1424 - 1426

- Từ năm 1424 đến cuối năm 1426, đội quân Lam Sơn đã diễn ra nhiều cuộc khởi nghĩa và dành được nhiều thắng lợi. Cụ thể diễn biến tiêu biểu của các cuộc khởi nghĩa như sau:

+ Giải phóng Nghệ An (năm 1424)

Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuậnNgày 12/ 10/ 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công Đa Căng Thọ Xuân – Thanh Hóa), sau đó hạ thành Trà LânTrên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, phần lớn Nghệ An được giải phóng.

+ Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425)

Tháng 8 / 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân huy quân tiến vào giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa

=> Vùng giải phóng của nghĩa quân kéo dài từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân. Quân Minh chỉ còn mấy thành lũy bị cô lập với bị nghĩa quân vây hãm

+ Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426)

Tháng 9/1426, Lê Lợi với bộ chỉ huy quyết định chia làm 3 đạo tiến quân ra Bắc:

.Đạo thứ nhất, tiến ra giải phóng miền Tây Bắc, ngăn chặn viện binh từ Vân nam giới sang

.Đạo thứ hai, giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị (sông Hồng) và chặn đường tháo lui của giặc từ Nghệ An về Đông Quan

.Đạo thứ ba, tiến thẳng về Đông Quan

Nghĩa quân đi đến đâu cũng được dân chúng ủng hộ tích cực về mọi mặtNghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh phải rút vào thành Đông quan tiền cố thủ

=> Cuộc khởi nghĩa chuyển quý phái giai đoạn phản công.

+ Trận Tốt Động -Chúc Động (cuối năm 1426)

Tháng 10-1426, khoảng 5 vạn viện binh giặc bởi Vương Thông chỉ huy kéo vào thành Đông Quan, nâng số quân Minh ở đây lên 10 vạn.Muốn giành thế chủ động, 11/1946, Vương Thông tiến đánh quân chủ lực của nghĩa quân ở Cao Bộ (Chương Mĩ, Hà Nội).Biết trước âm mưu của giặc, quân ta phục kích ở Tốt Động - Chúc Động, đánh giặc rã tác rồi Vương Thông kéo quây chạy toá về Đông Quan.Nghĩa quân thừa thắng kéo về vây hãm Đông Quan, giải phóng thêm nhiều châu, huyện.

3.Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi năm 1427

- Tiếp nối thắng lợi, cuối năm 1427, quân Lam Sơn triển khai chiến dịch đưa ra Lăng – Xương Giang, đánh rã tát thêm 10 vạn viện binh quân Minh, buộc tướng chỉ huy quân Minh bên trên đất Việt cũ là Vương Thông phải xin giảng hòa cùng được phép rút quân về nước.

=> Sau chiến thắng, Bình Định vương Lê Lợi sai văn thần Nguyễn Trãi viết bài bác Bình Ngô đại cáo để tuyên cáo đến toàn quốc. Nước Đại Việt được khôi phục, Lê Lợi đăng vương Hoàng đế, đặt niên hiệu Thuận Thiên, mở ra cơ nghiệp công ty Lê trong gần 400 năm sau đó.

=> Cuộc khởi nghĩa kết thúc thắng lợi.

III. Lý do thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Nhân dân ta luôn có truyền thống yêu thương nước nồng nàn, ý chí kiên cường bất khuất. Tinh thần quyết chiến đánh giặc, quyết trọng điểm giành lại độc lập tự bởi cho đất nước.Có sự lãnh đạo tài tình, mưu lược của bộ chỉ huy, đứng đầu là Lê Lợi. Nguyễn Trãi đưa ra những sách lược, chiến thuật đúng đắn để đưa cuộc khởi nghĩa đến thắng lợi. Chỉ huy biết kết hợp sức mạnh quân sự với ngoại giao để chiến thắng trước kẻ thù.Nghĩa quân Lam Sơn được quần chúng ủng hộ hết lòng. Tất cả các tầng lớp quần chúng không phân biệt già, trẻ, nam nữ. Những thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái thâm nhập cuộc khởi nghĩa, gia nhập lực lượng vũ trang, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân.
*

Trong đó, lý do quan trọng nhất dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là lý do đầu tiên: quần chúng ta bao gồm lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết trọng điểm giành lại độc lập, tự bởi cho đất nước.

IV. Ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn đã chấm dứt hơn nhị mươi năm đô hộ của triều đình phong kiến bên Minh. Cuộc khởi nghĩa đã đập rã những âm mưu đô hộ nước ta của đơn vị Minh. Đất nước ta trọn vẹn sạch bóng quân xâm lược.

Xem thêm: Read The Following Passage And Mark The Letter A, B, C, Or D On Your Answer Sheet To Indicate The Correct Answer To Each Of The Questions

Chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn cũng thể hiện tinh thần yêu thương nước, lòng dũng cảm của quần chúng. # ta. Đồng thời, mở ra mang lại đất nước ta một thời kì mới – Đại Việt thời Lê Sơ. Công cuộc dựng nước và giữ nước của đất nước ta với biết công trạng của những người hero đã tạo nên sự lịch sử vẻ vang mang lại dân tộc.